Slide2

HUẤN LUYỆN VÕ THUẬT

Nhằm nâng cao nghiệp vụ và rèn luyện sức khỏe để phục vụ tốt công tác bảo vệ tài sản của Quý khách hàng. Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ Star luôn coi trọng việc rèn luyện thể lực và võ thuật cho nhân viên Bảo vệ.

Chúng tôi áp dụng 2 hình thức đào tạo cho nhân viên đó là: Đào tạo trực tiếp tại võ trường và cung cấp giáo trình võ thuật cho nhân viên Bảo vệ.

I. Đào tạo trực tiếp tại võ đường

Kỹ thuật – chiến thuật – võ thuật

- Các kỹ thuật cơ bản.

– Kỹ thuật phòng vệ, tránh né.

– Kỹ thuật khống chế, khóa và gỡ khoá.- Kỹ thuật đối kháng, chiến đấu.

– Chiến thuật tấn công và tự vệ.v.v…

II. Nhân viên Bảo vệ học theo giáo trình

Công ty cung cấp cho nhân viên Bảo vệ 10 nội dung cơ bản, bao gồm các kỹ năng từ cơ bản nhất như chân, tay đến những hung khí nguy hiểm nhất mà chúng ta phải đối mặt như Típ, Phớ, Dao…

A. Tập bộ tay đấm (ngày 1,2,3)

1. Tập thế thủ, di chuyển, cuộn lỏng tay

2.Đấm thẳng

3. Đấm vòng

4. Đấm móc

5. Các bài tập phản xạ và tổ hợp tay

– phản xạ lách người tránh bóng chém chéo

– phản xạ hụt người tránh bóng chém ngang

– phản xạ hụt lệch người tránh bóng ném thẳng

– hụt người, cuộn trả vòng

– hụt lệch người trả vòng, tổ hợp

B. Tập bộ chân cơ bản (ngày tập 4,5,6)

1. Kim tiêu

2. Vòng cầu

3. Đá ngang

4. Tống sau

5. Phản xạ ke chân thủ và chặn đòn đối phương

C. Tập bộ chỏ và gối cơ bản (ngày tập 7,8)

1. Chỏ

– chỏ số 1, chỏ vòng

– chỏ số 2, chỏ giật thẳng ra

– chỏ số 3, chỏ tước từ dưới lên trên

– chỏ số 4, chỏ chẻ từ trên xuống

– chỏ thủ chặn đòn đối phương

2. Gối

– gối thẳng lên trên

– gối thẳng dài ra xa

– gối vòng từ ngoài vào trong

3. Một số đòn thế dùng chỏ và gối căn bản

– đỡ đấm vào chỏ

– chống, gỡ chỏ, vào chỏ

– chống, gỡ gối, vào gối

D. Vật nhanh (ngày tập 9,10,11)

1. Các đòn bắt chân đá vòng cầu, quật ngã

2. Các đòn bắt chân đá kim tiêu, quật ngã

3. Các đòn bắt chân đá ngang, quật ngã

4. Các đòn hụt, lách người để áp sát đối phương bốc 1, bốc 2, cài…

5. Các đòn kẹp tay, kẹp chân cài, đẩy ngã

6. Các đòn cắt kéo

E. Tổ hợp đòn (ngày thập thứ 12, 13)

1. Tay trước, chân trước, tay sau

2. Đá ngang chân trước, tay sau

3. Vảy chân trước, kiêu tiêu, đấm thẳng phải, vòng trái, vòng cầu sau

4. Đấm thẳng phải, thẳng trái, táng phải, táng trái, rơve trái, vòng cầu sau

5. Chỏ 1 phải, chỏ 1 trái, chỏ 2 trái, lên gối bay phải

6. Kim tiêu phải, gối 1 trái, gối vòng phải

7. Bắt chân vòng cầu đp, chỏ 4 vào gối, xoay vòng chỏ trái, nhấc người chỏ 4

8. Đấm thẳng trái thấp, thẳng phải thấp, vòng trái cao

9. Dích đá ngang chân trước, thu khoảng cách vào đấm thẳng trái, phải

10. Ke chân trước, tống chân sau, lộn chéo úp 2 chân vào đầu đối phương

F. Vật, khóa (ngày tập thứ 14, 15)

1. Các đòn vật tự do cơ bản

2. Các đòn khóa, gỡ khóa Juijitsu

G. Đối kháng (ngày tập thứ 16, 17)

Hướng dẫn các cách chủ động vào đòn và thủ, phản đòn

H. Đoản côn, baton ( ngày tập thứ 18, 19, 20)

1. Các đòn đánh cơ bản

2. Thủ và phản đòn, khóa tay

I. Dao găm, chống dao (ngày tập thứ 21, 22)

1. Các đòn đánh cơ bản

2. Dao chống dao

3. Tay không chống dao

K. Tập khí (ngày thập thứ 23, 24)

1. Bài Bạch hạc hoán dương

2. Bài thổ nạp

3. Bài phá đan điền

4. Khí công ứng dụng

Tất cả các bài tập của nhân viên Bảo vệ Star đều được Công ty cung cấp video để nhân viên có thể xem và học làm theo.